1. Discover Lexus
  2. Safety
  3. Lexus parking assist
ONTDEK LEXUS

GEAVANCEERDE PARKEERASSISTENTIEVOORZIENINGEN

RIJASSISTENT

Parkeren vergt specifieke vaardigheden, veel aanrijdingen vinden bij lage parkeersnelheden plaats. De parkeerassistenten van Lexus zijn ontwikkeld om uw auto en andere weggebruikers vanuit elke hoek te beschermen, door u te attenderen op gevaar dat zich aandient en uw reactievermogen te verbeteren.

De voorzieningen van Lexus werken naadloos samen ten behoeve van gedegen parkeerassistentie. Parking Support Alert (PKSA) omvat geluidsdetectie waarmee obstakels rond de auto worden waargenomen; de bestuurder krijgt geluidssignalen en visuele informatie over de positie van het obstakel op de displays.

Om u te attenderen op auto's die u schuin van achteren naderen, wordt u daarvoor gewaarschuwd met piepjes en weergave op het centrale display en een lampje in de betreffende buitenspiegel.

Parking Support Brake (PKSB) bekrachtigt de audiovisuele voorzieningen van Parking Support Alert (PKSB) en detectie schuin van achteren door bestuurders te helpen tot stilstand te komen voordat een aanrijding plaatsvindt. Via geluidsdetectie worden obstakels rond de auto waargenomen en zonodig wordt bij lage snelheden snelheid geminderd en afgeremd.

Met het oog op volledige gemoedsrust houdt Parking Support Brake een groot gebied rondom de auto in de gaten. Wanneer statische objecten zoals muren voor of achter de auto worden waargenomen, klinken piepjes, het gevaar wordt op display weergegeven en er wordt afgeremd. Wanneer tijdens het achteruitrijden schuin van achteren obstakels worden benaderd, zal worden geremd om een aanrijding te voorkomen.

Onze nieuwste auto's maken voor Parking Support Brake ook gebruik van de achteruitrijcamera. Rijdt u achteruit en een voetganger nadert de auto, dan wordt u daar audiovisueel voor gewaarschuwd, zodat u een inschatting van het gevaar kunt maken. Zodra de voetganger zo dichtbij is dat een aanrijding dreigt, zal automatisch snelheid worden geminderd en er wordt afgeremd.

Disclaimer: Leest u alstublieft de gebruiksaanwijzing van het veiligheidsysteem van Lexus en gebruikt u het nimmer ter vervanging van menselijke bediening. De bestuurder blijft altijd verantwoordelijk voor veilig weggedrag.

MODELLEN MET DEZE TECHNOLOGIE

POST https://dxp-webcarconfig.lexus-europe.com/v1/model-filter-results/be/nl?model=ls