LEXUS EURO ASSISTENTIE 24

 • Europese bijstand 24u per dag.
  Lexus Euro Assistance 24 is een prestigieus programma voor hulpverlening langs de weg, dat speciaal ontworpen werd om u overal in Europa met uw Lexus te laten rijden zonder dat u zich enige zorgen hoeft te maken.
  Wanneer u pech heeft met uw Lexus, hoeft u alleen maar het telefoonnummer +32 2 773 61 73 te bellen. U heeft recht op hulpverlening bij o.a. de volgende omstandigheden:
  • pech
  • verkeersongeval
  • lege brandstoftank of verkeerde brandstof getankt
  • lekke band
  • autodiefstal gedurende de eerste drie jaar volgend op datum eerste inschrijving.
  Deze hulpverlening geldt 24u per dag, elke dag van het jaar, gedurende de eerste 3 jaren volgend op de datum van eerste inschrijving, zonder kilometerbeperking.
  De inhoud van de hulpverlening omvat o.a. bijstand langs de weg, sleepdienst (met hotelaccomodatie, vervangend vervoer of voortzetting van de reis/ terugkeer naar huis), ter beschikking stelling van een chauffeur, repatriëring van het voertuig en levering van onderdelen.
  Dit pakket geldt zowel aan uw voordeur als in alle landen van Europa, vermeld op de groene verzekeringsdocumenten.
  Lexus Euro Assistance 24 wordt telkens verlengd tot aan het volgende onderhoud, ongeacht de leeftijd en de kilometerstand van uw wagen, indien het onderhoud uitgevoerd wordt in het officiële Lexus netwerk volgens de voorschriften van de constructeur (1 keer per jaar of elke 15.000 km). Concreet betekent dit dat u de identieke service mag verwachten als beschreven staat in de Lexus Euro Assistance 24 handleiding die met de nieuwe wagen werd meegegeven.
  Wij wensen u heel prettige en zorgeloze verplaatsingen, wetende dat Lexus Euro Assistance 24 steeds te uwer beschikking staat
  *Disclaimer
  Onze aanbiedingen zijn geldig onder voorwaarden.
 • Euro Assistance Image