1 AvantagesFiscaux FiscaleVoordelen

FISCAAL
VOORDEEL

Dankzij de zeer lage uitstootwaarden zorgt Lexus Hybrid Drive voor de laagst mogelijke belasting tegenover vergelijkbare modellen van andere merken.

2 H

DE KRACHT
VAN HYBRIDE

Door op intelligente wijze een benzinemotor aan een elektromotor te koppelen, combineren onze Full Hybrid modellen aansprekende prestaties aan sterk gereduceerde emissies en een ongekend laag brandstofverbruik.

3 ExplicationHybride

HET VERSCHIL
VAN HYBRIDE

Gereduceerde emissies, uitbundige prestaties, lager brandstofverbruik en rijplezier.

4 SystHybride

GOED, BETER, BEST

Een full hybrid auto wordt aangedreven door het meest geavanceerde van alle hybride systemen - zoals de aandrijflijn die in onze Full Hybrid modellen wordt toegepast.

5 LeSystHybrideFaitLaDifference

UITLEG
HYBRIDE

Er zijn verschillende typen hybride auto's, met een belangrijke overeenkomst.

6 ImagesEtVideos

FOTO'S EN
VIDEO'S

Ontdek de Full Hybrid range.

concept cars

CONCEPT
CARS

De concept cars van Lexus bieden een spannend voorproefje op onze toekomstige designrichting.

main menu lexus brand

INNOVATIEF
DESIGN

In dit hoofdstuk vindt u een aantal van onze meest opvallende concept cars en studiemodellen.

IS300h Fsport Loc 12 JH 2013

SERVICE &
ONDERHOUD

We kennen uw Lexus beter dan wie ook. Zowel voor het ontwerp als voor het onderhoud staan de door Lexus opgeleide medewerkers klaar om voor uw auto te zorgen

1 AvantagesFiscaux FiscaleVoordelen

GARANTIE &
BIJSTAND

Bij Lexus leggen we de nadruk op de kwaliteit en betrouwbaarheid van onze service. Ontdek onze garanties en Lexus Assistance.

NX5013

ONDERDELEN &
ACCESSOIRES

Lexus onderdelen garanderen een optimale werking en dit verlengt de levensduur van uw voertuig aanzienlijk.

NX 300h LIF 05 AW 2014

U & UW
LEXUS

Ontdek hier alle door Lexus aangeboden services.

LEGAL

SITEVOORWAARDEN

ALGEMEEN

Deze website wordt gepubliceerd en beheerd door Lexus Belgium, een divisie van TBel NV, hierna te noemen “Lexus Belgium”. Maatschappelijke zetel : Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem.

Ondernemingsnummer : 0403.425.770.

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt u zonder enig voorbehoud onze gebruiksvoorwaarden. Uw toegang tot onze website is onderworpen aan onze gebruiksvoorwaarden en het toepasselijk recht.

Huidige voorwaarden zijn van toepassing voor deze website alsmede voor alle internet en extranet initiatieven van Lexus Belgium.

Lexus Belgium behoudt zich het recht deze gebruiksvoorwaarden ten allen tijde aan te passen, en de gebruikers hiervan via deze website op de hoogte te brengen.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle afbeeldingen van producten en alle materialen weergegeven op deze website evenals haar inhoud zijn eigendom van Lexus en worden beschermd door industriële en intellectuele eigendomsrechten. U mag deze informatie, teksten, foto’s, afbeeldingen weergeven op deze website uitsluitend gebruiken voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik en U mag deze dus niet kopiëren, wijzigen, doorsturen, beschermen door intellectuele eigendomsrechten of publiceren, in zijn totaliteit of gedeeltelijk, voor om het even welke reden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van Lexus Belgium.

Alle Lexus merknamen en logo’s vermeld op deze website zijn de eigendom van Toyota Motor Corporation, TME, Lexus Belgium, of andere derde partijen. Het is U uitdrukkelijk verboden om deze te gebruiken, te downloaden op een permanente wijze, te kopiëren of te verdelen op enige wijze zonder de voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Toyota Motor Corporation, TME, Lexus Belgium of andere derde partijen.

VERANTWOORDELIJKHEID – JUISTHEID DER GEGEVENS

  • Lexus Belgium en haar informatieleveranciers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die voortvloeit uit virussen in eender welke vorm, bugs, voor om het even welk programma of toepassing die incompatibel is met de door de gebruiker aangewende infrastructuur, noch schade ontstaan uit eventuele storingen, onderbrekingen of fouten, evolutie, herstel, controle, onderhoud, technisch probleem, onderbrekingen in telefoonnetwerk of de ermee verbonden netwerken of diensten, overbelasting, nalatigheid of fout van een derde of de gebruiker, evenals gebeurtenissen onafhankelijk van de wil van Lexus Belgium.
    De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat Lexus Belgium elke verantwoordelijkheid afwijst betreffende het verlies of gebrekkige bewaring van de gegevens verzonden door de gebruiker via de internetdiensten van deze website.
  • Sommige op deze site geïllustreerde modellen en onderdelen kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van de lancering van de site. Lexus Belgium wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. Lexus Belgium behoudt zich tevens het recht voor ten allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van haar producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen.
  • Alle informaties die via deze website worden verstrekt, worden louter informatief meegedeeld en houden geen verkoopaanbod van Lexus Belgium in en kunnen de Erkende Lexus Verdelers en Erkende Lexus Herstellers niet binden. Deze informatie kan ten alle tijde worden aangepast, zonder voorafgaandelijke kennisgeving. Gelieve contact te nemen met uw Erkende Lexus Verdeler en/of Erkende Lexus Hersteller teneinde de juiste informatie te bekomen met betrekking tot de prijzen, specificaties van de voertuigen, leveringstermijnen, algemene verkoopsvoorwaarden en toepassingsgebieden van onze waarborgen.
  • De gebruiker erkent dat Lexus Belgium het recht heeft om op om het even welk ogenblik de beschikbaarheid van de Website te onderbreken omwille van onderhoud of actualisering.

HYPERLINKS

Het is mogelijk dat deze website of een daarmee samenhangende dienst een hypertext link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Dergelijke link is evenwel uitsluitend informatief en Lexus Belgium biedt geen enkele garantie omtrent om het even welke andere website tot dewelke de gebruiker aldus toegang kan hebben. De aanwezigheid van dergelijke links betekent geenszins dat Lexus Belgium zich akkoord verklaart met de inhoud en Lexus Belgium is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat van deze andere website zou kunnen worden gemaakt.

NETWERKSITES

Vanuit deze website kan U doorgestuurd worden naar de individuele sites van onze Erkende Lexus Verdelers en Erkende Lexus Herstellers, die uitsluitend verantwoordelijk zijn voor de inhoud van hun individuele websites. Consulteer de gebruiksvoorwaarden van toepassing op deze individuele websites.

COOKIES

Deze website maakt gebruik van cookies om een aantal gegevens voor uw comfort te bewaren en tevens om het gebruik van de website na te gaan met het oog op verdere verbetering van de informatie en het optimaliseren van de navigatie binnen de site. In geen geval wordt in deze cookies enige persoonlijke informatie opgeslagen of enige informatie die niet strookt met de geldende wetgeving ter bescherming van de privacy. Lexus Belgium en haar leveranciers zullen in geen geval enige gegevens uit deze cookies beschikbaar stellen aan derden. Wij wijzen er U op dat U uw webbrowser zo kunt instellen dat geen cookies kunnen worden weggeschreven op uw PC. Het spreekt voor zich dat U in dat geval alle informatie in webformulieren telkens volledig opnieuw dient in te vullen en uw persoonlijke voorkeuren bij elk bezoek aan de site opnieuw kenbaar moet maken. Voor meer informatie over hoe we cookies gebruiken, bezoek onze pagina over cookies here.

VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

De gegevens die U ons meedeelt worden gebruikt om U te informeren over onze producten en diensten. Zij worden opgenomen in het bestand van Lexus Belgium, een divisie van TBel N.V., gevestigd te 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 369 en door haar meegedeeld aan haar partners zijnde de Erkende Lexus Verdelers en Herstellers, T.M.E. N.V., gevestigd te 1140 Brussel, Bourgetlaan 60 , Car Security N.V., gevestigd te 1930 Zaventem, Leuvensesteenweg 434 (verzekeringen), Autoproducts N.V., gevestigd te 1932 Zaventem, Leuvensesteenweg 369 (auto onderdelen en toebehoren), Excelease N.V., gevestigd te 1930 Zaventem, Excelsiorlaan 8 (financiering en leasing) en Alpha Credit N.V., gevestigd te 1000 Brussel, Ravensteinstraat 60 bus 15 (financiering en leasing) voor doeleinden van veiligheid, marktonderzoek en direct-marketing van de producten en diensten van de NV TBel en/of haar partners.

Krachtens de privacywet (van 8/12/92, zoals gewijzigd door de wet van 11/12/98) heeft U ten aanzien van de verantwoordelijke van de verwerking, Lexus Belgium, een divisie van TBel N.V., recht op inzage en op correctie van uw gegevens. Bovendien heeft U ten allen tijde het recht om gratis en op uw verzoek U te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct-marketingdoeleinden. Bij het invullen van uw persoonlijke gegevens op deze site, zal U uitdrukkelijk dit recht tot verzet kunnen uitoefenen door het verzenden van een e-mail bericht aan info@lexus.be.

PRIJZEN VAN LEXUS PRODUCTEN

De prijzen op deze Lexus-site worden uitsluitend bij wijze van informatie gegeven. De vermelde prijzen zijn adviesprijzen en stemmen niet noodzakelijkerwijs overeen met de prijzen van een Erkende Lexus Verdeler en/of Erkende Lexus Hersteller. De prijzen kunnen ten allen tijde worden aangepast zonder voorafgaande kennisgeving. De op de site vermelde promoties zijn enkel in België en Luxemburg van toepassing, en dat via de Erkende Lexus Verdelers of Erkende Lexus Herstellers. De aankoop van Lexus-producten vindt plaats overeenkomstig de voorwaarden van de individuele verkoopsovereenkomst die u onderhandelt en afsluit met een Erkende Lexus Verdeler of Erkende Lexus Hersteller.

E-NEWSLETTERS

Voor wat betreft de e-mail newsletters die U van Lexus Belgium (domein Lexus.be) ontvangt gelden dezelfde gebruiksvoorwaarden als voor de website. U heeft de mogelijkheid om onze newsletter niet meer te ontvangen en om niet langer geïnformeerd te worden over de producten, diensten en aanbiedingen van Lexus, door ons dit expliciet per briefwisseling of e-mail te laten weten, of door de uitschrijfmogelijkheid (unsubscribe) van de newsletter te gebruiken.

De ontvangen newsletters mogen worden doorgestuurd naar individuele e-mail gebruikers voor zover het integraal en ongewijzigd, inclusief foto’s en grafische elementen, wordt behouden. In geen geval mogen afzonderlijke elementen of een gedeelte van de inhoud van het bericht worden gebruikt en/of doorgestuurd. In dat geval gelden dezelfde copyright bepalingen als hierboven vermeld voor deze website. Newsletters mogen niet worden doorgestuurd naar een mail distributie service/-adres of anoniem worden doorgestuurd.

MILIEU

De wettelijke informatie volgens het K.B. van 19 maart 2004 is beschikbaar via volgende websites:
http://www.febelauto.be
https://portal.health.fgov.be

BEVOEGDHEID - WETGEVING

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en haar gebruiksvoorwaarden. Ingeval van betwistingen zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

Om u op deze site de optimale beleving van Lexus te kunnen bieden, maken wij en onze geselecteerde partners gebruik van cookies. Gaat u verder zonder uw instellingen te wijzigen, dan gaan wij ervanuit dat u geen problemen heeft met het ontvangen van cookies op de Lexus website.

LEES MEER