VERWERKING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij willen u ervan verzekeren dat, zodra u uw toestemming hebt gegeven, slechts een beperkt aantal Toyota-entiteiten (zoals hieronder beschreven) u de marketingcommunicatieberichten of uitnodigingen om deel te nemen aan enquêtes, zoals door u geselecteerd, zullen toesturen. Uw toestemming zal niet worden gebruikt om te spammen of u op geen enkele manier te overspoelen met communicatie.

We zullen er ook voor zorgen dat we uw persoonlijke gegevens, die via deze activiteit zijn verzameld, samenvoegen met uw persoonlijke gegevens die al op wettige wijze via andere bronnen voor ons beschikbaar zouden zijn.

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens gedurende 2 jaar vanaf de datum waarop u uw toestemming heeft gegeven en worden na het verstrijken van deze periode verwijderd.

Houd er ook rekening mee dat uw persoonlijke gegevens toegankelijk kunnen worden gemaakt voor ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte die ons helpen bij de technische verwerking van uw persoonlijke gegevens en alleen voor zover dit nodig is voor dergelijke bijstand.