1. Legal
 2. WLTP
JURIDISCHE KENNISGEVING

WLTP

De nieuwe testmethode voor brandstofverbruik en emissies.

Sinds de jaren ’80 zijn de tests voor het meten van emissies en brandstofverbruik van nieuwe auto’s voor de Europese markt uitgevoerd volgens de New European Driving Cycle (NEDC). Op 1 september 2017 is een nieuwe test geïntroduceerd: de Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP). Hiermee krijgen zowel autokopers als eigenaren een realistischer beeld van de prestaties van een auto.

VAN NEDC NAAR WLTP: WAT VERANDERT ER?

Vanwege de voortschrijdende techniek en veranderingen in rijomstandigheden wordt de bijna 40 jaar oude NEDC testcyclus vervangen. Met de nieuwe WLTP test worden meer realistische testomstandigheden geïntroduceerd, zodat metingen in het laboratorium een betere afspiegeling geven van de wegprestaties van een auto. Zo kunt u het brandstofverbruik en de emissies van een auto nauwkeuriger berekenen.

WAT U VAN DE WLTP TESTS KUNT VERWACHTEN:

 • Testcyclus

  Dynamische tests die meer representatief zijn voor alledaagse rijomstandheden

 • Duur` Cyclus

  De tests duren 30 minuten, dat is 10 minuten langer dan voorheen.

 • Rijfases

  Meer dynamische fases: 52% stadsverkeer en 48% buiten de bebouwde kom.

 • Afstand Cyclus

  De test is 23,25 kilometer lang, bijna twee keer langer dan de oude afstand.

 • Gemiddelde snelheid & topsnelheid

  De gemiddelde snelheid is 46,5 km/u (een toename van 12,5 km/u) en de topsnelheid wordt verhoogd tot 131km/u.

 • Opties

  Er wordt rekening gehouden met extra opties van het voertuig (die effect hebben voor emissies en verbruik)

 • Schakelen

  Elk voertuig heeft andere, in plaats van vaste momenten om te schakelen

 • Testtemperaturen

  Metingen vinden nu plaats bij 23°C (en CO2-waarden worden gecorrigeerd naar 14°C) in plaats van 20-30 °C.

MEER TRANSPARANTIE

Van september 2017 tot september 2018 worden alle nieuwe auto’s getest conform de WLTP testprocedure (voor lichte bedrijfswagens is dit een jaar later). Voor Lexus is de RC F het eerste model dat onder de WLTP-regeling wordt gecertificeerd, in het vierde kwartaal van 2017.

Bij Lexus juichen we de verandering richting WLTP toe. Onze klanten krijgen hiermee een nauwkeuriger methode om brandstofverbruik en emissies te berekenen. Als koploper in schone mobiliteit hebben we al decennialang onderzoek gedaan naar voertuigen die vriendelijker zijn voor het milieu. Zo introduceerden we technologieën als de hybride auto, die zijn nut heeft bewezen als het aankomt op het terugdringen van het broeikaseffect en een bijdrage levert aan een samenleving die minder CO2 produceert.

HYBRIDE IS DE BASIS VOOR ONS PROGRAMMA VAN AANDRIJFLIJNEN. DE TECHNOLOGIE HELPT ONS OM DE EMISSIES VAN ONZE VOERTUIGEN IN 2050 MET 90% TE HEBBEN GEREDUCEERD, TEN OPZICHTE VAN 2010.'

Dr. Johan van Zyl, President en CEO van Toyota Motor Europe

ALLEDAAGSE TESTS, REALISTISCHE RESULTATEN

Met de nieuwe WLTP tests sluiten de meetresultaten in het lab beter aan bij de situaties die u dagelijks in het verkeer tegenkomt. Dat betekent dat de waarden voor het brandstofverbruik en emissies van nieuwe auto’s een betere weergave zijn van wat u in de praktijk kunt verwachten.

HEEFT U NOG VRAGEN?

 • Nee. Het daadwerkelijke brandstofverbruik van uw auto blijft hetzelfde. Wel krijgt uw auto vanwege de strengere WLTP testcyclus waarschijnlijk hogere waarden voor CO2-emissies en brandstofverbruik, die beter aansluiten bij wat u in de praktijk ervaart.

  De WLTP-cyclus is net als de cyclus van NEDC nog altijd een laboratoriumtest. Vanwege verschillen in rijstijl en rijomstandigheden kunnen er nog altijd verschillen bestaan tussen de officieel gemeten waarden en de waarden die u als consument tijdens het rijden realiseert.

  Er is tot en met het einde van 2020 een transitieperiode ingesteld, waarin parallel aan de waarden van de WLTP ook nog metingen conform de NEDC-cyclus worden gedaan. Op het moment dat de procedure van de NEDC niet meer kan worden gebruikt, schrijft de regeling voor dat de WLTP-waarden voor CO2 volgens een vaste formule worden omgerekend naar NEDC-waarden. Dit kan worden gedaan met een omrekenmodule die wordt ontwikkeld door de Europese Commissie, of door de auto opnieuw fysiek te testen. Dit kan leiden tot hogere NEDC-waarden voor uw auto, aangezien dit een geüpdatete versie van NEDC is (gebaseerd op WLTP).

 • Ja, WLTP wordt ook gebruikt om stoffen te meten als koolstofmonoxide (CO), koolwaterstoffen (HC), stikstofoxide (NOx) en roetdeeltjes (PM).

  Vanaf 1 september 2019 is de certificering volgens de WLTP-cyclus ook verplicht voor alle lichte bedrijfswagens (categorieën N1 (ii), N1 (iii) en N2). Dit is een jaar nadat de nieuwe cyclus voor personenauto’s is ingesteld.