1. Legal
  2. Environment
JURIDISCH

LEXUS EN HET MILIEU

INTEGRALE BENADERING

"Het milieubeleid van lexus is ontstaan vanuit respect en bezorgdheid voor onze leefomgeving. lees de vier stappen die lexus heeft gezet om de belasting van het milieu zoveel mogelijk te beperken."

DOELSTELLING: NUL EMISSIES

Als autofabrikant zien we het als onze verantwoordelijkheid om voorop te lopen met ons milieubeleid.

Voor de autobranche en de samenleving in het algemeen zal het streven naar duurzaamheid deze eeuw de grootste en belangrijkste uitdaging vormen. Dat wij deze uitdaging aangaan, is niet alleen zichtbaar in onze producten, maar in elk aspect van onze bedrijfsvoering. Elke medewerker van Lexus is bovendien doordrongen van dit gemeenschappelijk belang.

Gedreven door een duidelijke visie op duurzame mobiliteit zijn wij:

  • Pioniers op het gebied van milieuvriendelijke technologieën als Full Hybrid auto's
  • Bezig met het verminderen van de milieubelasting als gevolg van onze bedrijfsvoering
  • Gefocust op recycling en hergebruik om bij de productie minder grondstoffen te gebruiken
  • Gemotiveerd om samen te werken met lokale gemeenschappen om de kwaliteit van het milieu ter plaatse te verbeteren

 

Wij noemen dit onze integrale benadering van duurzaam milieubeleid. We streven naar mobiliteit zonder enige vorm van schadelijke emissies en een productie waarbij in het geheel geen afval ontstaat. We zijn ervan overtuigd dat dit met tijd, inzet en kennis mogelijk is. Centraal in deze filosofie staat het begrip Kaizen wat betekent dat we onszelf voortdurend willen verbeteren. De groei en het succes van Lexus zijn hiervan voor een belangrijk deel afhankelijk.D59

STAP 1: DESIGN & ONTWIKKELING

Om de belasting van het milieu zoveel mogelijk te beperken, is het belangrijk om zorgvuldig te plannen en om de gerealiseerde vooruitgang te meten. Dit is de reden waarom we 'life cycle thinking' hebben geimplemteerd, een veelomvattend en doorlopend verbeteringsproces dat rekening houdt met het verbruik van grondstoffen en de negatieve impact van onze producten op het milieu en onze gezondheid.

We doen intensief onderzoek naar het gebruik van volledig recyclebare materialen en gebruiken zoveel mogelijk onderdelen die aan het eind van hun levensduur eenvoudig te recyclen zijn. Ook voor onderdelen die niet direct in het zicht zitten, denkt Lexus hier goed over na. Zo wordt het afwerkingsmateriaal voor de bagageruimte bijvoorbeeld gemaakt van gerecyclede bumpers, terwijl voor de geluidsisolatie achter het dashboard gebruik wordt gemaakt van gerecycled geluidsisolerend materiaal.

Portierpanelen worden tegenwoordig gemaakt op basis van vezels van kenaf - een hibiscussoort - in plaats van de voorheen gebruikte houtsnippers.

Kenaf absorbeert tussen twee en vijf keer zoveel CO2 dan andere planten. De vezels worden gemengd met kunststof van gerecyclede bumpers. Daarmee wordt het portierpaneel lichter en krijgt het betere geluidsisolerende eigenschappen, terwijl minder natuurlijke grondstoffen worden gebruikt.

"We hebben een kunststof ontwikkeld die oneindig kan worden gerecycled. Het materiaal wordt in al onze modellen toegepast en is nu ook beschikbaar voor andere autofabrikanten."

STAP 2: PRODUCTIE

Als autofabrikant zien we het als onze verantwoordelijkheid om met ons milieubeleid voorop te lopen binnen onze branche. Voor de autobranche en de samenleving in het algemeen zal het streven naar duurzaamheid deze eeuw de grootste en belangrijkste uitdaging vormen. Dat wij deze uitdaging aangaan, is niet alleen zichtbaar in onze producten, maar in elk aspect van onze bedrijfsvoering. Elke medewerker van Lexus is bovendien doordrongen van dit gemeenschappelijk belang.

Wij noemen dit onze integrale benadering van duurzaam milieubeleid. We streven naar mobiliteit zonder enige vorm van schadelijke emissies en een productie waarbij in het geheel geen afval ontstaat. We zijn ervan overtuigd dat dit met tijd, inzet en kennis mogelijk is. Centraal in deze filosofie staat het begrip Kaizen wat betekent dat we onszelf voortdurend willen verbeteren. De groei en het succes van Lexus zijn hiervan voor een belangrijk deel afhankelijk.

STAP 3: LOGISTIEK

In haar milieubeleid heeft Lexus oog voor het volledige productieproces, van de logistiek rond grondstoffen tot het maken en assembleren van onderdelen en van de processen in de showrooms van onze dealers tot de recycling van een auto aan het eind van zijn levensduur.

In ons logistieke proces hebben we de totaal afgelegde afstand op jaarbasis met bijna 5.000 kilometer weten te reduceren wat een besparing oplevert van 1.020 ton CO2. Dit is het resultaat van zorgvuldig berekende transportroutes en het verdubbelen van de belading per vrachtwagen.

STAP 4: HET RECYCLEN VAN AUTO'S


Wetgeving voor auto's aan het eind van hun levensduur is gericht op het verminderen en zelfs voorkomen van afval en op het verbeteren van mogelijkheden voor hergebruik, recycling en demontage.

 

Lexus onderschrijft deze richtlijnen volledig. Als onderdeel van de implementatie van de richtlijn heeft Lexus het beleid om auto's die daarvoor in aanmerking komen, aan het eind van hun levensduur gratis in te nemen.

Lexus stelt wereldwijd alles in het werk om de belasting van het milieu als gevolg van onze bedrijfsvoering tot een minimum te beperken. Bij het kiezen van een samenwerkingspartner voor de demontage en recycling van gebruikte auto's, zijn de strengste kwaliteitsnormen gehanteerd. Op die manier is elke Lexus-rijder ervan verzekerd dat zijn of haar auto aan het eind van de levensduur op een correcte, betrouwbare en efficiënte manier wordt verwerkt.

BEHEER CHEMICALIËN

Reeds lang voordat het vanuit Europese wetgeving verplicht werd gesteld, werken wij aan het verminderen van de impact van onze bedrijfsvoering op het milieu. Zo hebben wij het gebruik van lood*, cadmium en kwik sterk of zelfs helemaal gereduceerd. Deze zware metalen kunnen langdurige schade aan het milieu veroorzaken wanneer deze na gebruik niet op de juiste wijze worden verwerkt. We gebruiken loodvrije onderdelen en anti-roest behandelingen, alsmede verlichting en schakelaars zonder kwik. Ook gebruiken we geen oplosmiddelen en lakken waarin schadelijke stoffen zijn verwerkt.

Onze bedrijfsvoering is volledig in lijn met REACH, de Europese richtlijn voor de Registratie, Evaluatie en Autorisatie van Chemische Stoffen. Daarbij werken we samen met al onze businesspartners om er zeker van te zijn dat zij zich bewust zijn van hun taken en verantwoordelijkheden. Activiteiten in relatie tot REACH hebben betrekking op alle facetten van onze bedrijfsvoering, waaronder ook productie, onderdelen en accessoires. Onze doelstelling is om koploper te zijn op gebied van veilige stoffen en andere chemische richtlijnen.

*Met uitzondering van startaccu’s, conform de in Appendix II genoemde vrijstellingen van Commissie Richtlijn 2000/53.

Informatie over Zeer Risicovolle Stoffen (Substances of Very High Concern - SVHCs)

Artikel 33 van de REACH richtlijn schrijft voor dat klanten geïnformeerd moeten worden over de aanwezigheid van Zeer Risicovolle Stoffen (Substances of Very High Concern - SVHCs) in onze producten. Informatie over uw auto kunt u eventueel vinden in onderstaande lijst:

CT PDF
ES PDF
GS PDF
LC PDF
LS PDF
NX PDF
RX PDF