CONTACTEER LEXUS

UW CONTACTGEGEVENS

Alle vakjes moeten ingevuld worden, tenzij aangeduid als (optioneel)

Uw privacy
De ingewonnen gegevens laten ons toe onze dealer op de hoogte te brengen van uw aanvraag en u tevens op de hoogte de houden van onze verdere marketingacties. In het kader van een efficiënt klantenbeheer worden zij opgenomen in een bestand van Lexus Belgium – TBEL n.v., Leuvensesteenweg 369, 1932 Zaventem en kunnen zij doorgegeven worden aan haar contractuele partners. De verzamelde gegevens worden op uw verzoek meegedeeld en, indien nodig verbeterd. Elke bijkomende inlichting kan bekomen worden bij de Commissie voor de Persoonlijke Levenssfeer.