Please fill out all fields marked with *

Privacyverklaring en vraag om toestemming

Op basis van uw expliciete toestemming, zoals hierboven gevraagd, zullen Lexus Belgium en Toyota Motor Europe NV (“TME”), Bourgetlaan 60, 1140 Brussel, België, uw voornaam, achternaam en e-mailadres verzamelen en deze gegevens delen met bepaalde Toyota-entiteiten (zoals hierboven beschreven) om u bepaalde marketingcommunicatie toe te sturen en bepaalde onderzoeksactiviteiten te voeren, zoals hierboven beschreven. U kunt de categorieën selecteren van communicaties die we u toesturen en u heeft...

het recht om op gelijk welk tijdstip uw toestemming voor één of meer van de communicatiecategorieën terug te trekken via [...]. De hierboven vermelde regels moeten samen worden gelezen met het algemene Toyota-beleid voor de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens, waarin de algemene modaliteiten van de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief uw privacyrechten (U heeft ook een recht op toegang tot de persoonsgegevens die we over u bijhouden, een recht op rectificatie, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en beperking van verwerking, een recht om bezwaar in te dienen en een recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming) worden beschreven en die u moet gelezen en aanvaard hebben. U heeft ook een recht op toegang tot de persoonsgegevens die we over u bijhouden, een recht op rectificatie, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en beperking van verwerking, een recht om bezwaar in te dienen en een recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming. We willen u verzekeren dat, zodra u uw toestemming heeft gegeven, slechts een beperkt aantal Toyota-entiteiten (zoals hierboven beschreven) u de marketingcommunicaties of uitnodigingen voor deelname aan onderzoeken zullen toesturen, zoals door u geselecteerd. Uw toestemming zal niet worden gebruikt om u op enigerlei wijze spamberichten te sturen of te overstelpen met berichten. We willen ook verzekeren dat we uw persoonsgegevens die via deze activiteit worden ingezameld, samenvoegen met uw persoonsgegevens die reeds op een wettelijke manier via andere bronnen tot onze beschikking staan. We zullen uw persoonsgegevens bewaren gedurende [...] vanaf de datum waarop u uw toestemming heeft verleend, en uw persoonsgegevens worden na het verstrijken van die periode gewist. Merk ook op dat uw persoonsgegevens toegankelijk kunnen worden gemaakt voor ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte die ons helpen met de technische verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate waarin dit nodig is om deze hulp te verstrekken.

Privacyverklaring en vraag om toestemming

Op basis van uw expliciete toestemming, zoals hierboven gevraagd, zullen Lexus Belgium en Toyota Motor Europe NV (“TME”), Bourgetlaan 60, 1140 Brussel, België, uw voornaam, achternaam en e-mailadres verzamelen en deze gegevens delen met bepaalde Toyota-entiteiten (zoals hierboven beschreven) om u bepaalde marketingcommunicatie toe te sturen en bepaalde onderzoeksactiviteiten te voeren, zoals hierboven beschreven. U kunt de categorieën selecteren van communicaties die we u toesturen en u heeft het recht om op gelijk welk tijdstip uw toestemming voor één of meer van de communicatiecategorieën terug te trekken via [...]. De hierboven vermelde regels moeten samen worden gelezen met het algemene Toyota-beleid voor de bescherming van de privacy en de persoonsgegevens, waarin de algemene modaliteiten van de verwerking van uw persoonsgegevens, inclusief uw privacyrechten (U heeft ook een recht op toegang tot de persoonsgegevens die we over u bijhouden, een recht op rectificatie, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en beperking van verwerking, een recht om bezwaar in te dienen en een recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming) worden beschreven en die u moet gelezen en aanvaard hebben. U heeft ook een recht op toegang tot de persoonsgegevens die we over u bijhouden, een recht op rectificatie, wissing, overdraagbaarheid van gegevens en beperking van verwerking, een recht om bezwaar in te dienen en een recht om een klacht in te dienen bij de autoriteit voor gegevensbescherming. We willen u verzekeren dat, zodra u uw toestemming heeft gegeven, slechts een beperkt aantal Toyota-entiteiten (zoals hierboven beschreven) u de marketingcommunicaties of uitnodigingen voor deelname aan onderzoeken zullen toesturen, zoals door u geselecteerd. Uw toestemming zal niet worden gebruikt om u op enigerlei wijze spamberichten te sturen of te overstelpen met berichten. We willen ook verzekeren dat we uw persoonsgegevens die via deze activiteit worden ingezameld, samenvoegen met uw persoonsgegevens die reeds op een wettelijke manier via andere bronnen tot onze beschikking staan. We zullen uw persoonsgegevens bewaren gedurende [...] vanaf de datum waarop u uw toestemming heeft verleend, en uw persoonsgegevens worden na het verstrijken van die periode gewist. Merk ook op dat uw persoonsgegevens toegankelijk kunnen worden gemaakt voor ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte die ons helpen met de technische verwerking van uw persoonsgegevens, maar alleen in de mate waarin dit nodig is om deze hulp te verstrekken.